3 راهکار برای شاد زیستن

۱۵:۳۸

متهم


 

برای این دستانم بوی گل می داد مرا به جرم چیدن گلها متهم کردند...کسی نگفت شاید شاخه گلی   کاشته باشم.... 

۱۴:۴۲

تلخی ها

اگر شما یک سیب بد طعم راخورده باشید،می توانید طعم  یک   سیب خوب را درک کنید.

  ----» پس قدر تلخی های زندگی را بدانید  چون باعث درک  شیرینی ها میشوند.

۲۲:۳۷

عظمت نگاه

دو نفر به یک شاخه گل پر از خار نگاه میکردند!

اولی اخم کرد و گفت چه دنیای بدی،حتی شاخه گل هم خار داره!

دومی گفت چه دنیای خوبی، حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

«عظمت در نگاه ماست نه در چیزی که به آن می نگریم.»

۲۲:۱۲

دل نوشته ها

چون تو حاضر می شوی
من غایب از خود می شوم...
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan