9 - 9

  9 چیز که مانع 9 چیز دیگر است:

 1.غرور ---> مانع یادگیری

 2.تعصب --->مانع نوآوری

 3.کم رویی --->مانع پیشرفت

 4.ترس ---> مانع ایستادن

 5.عادت کردن --->مانع تغییر

 6.بدبینی ---> مانع شادی

 7.خودشیفتگی --->مانع معاشرت

 8.شکایت ---> مانع تلاش گری

 9.خودبزرگ بینی ---> مانع محبوبیت

۱۳:۰۸

دل نوشته ها

چون تو حاضر می شوی
من غایب از خود می شوم...
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan